Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 210/TB-BTC 23/08/2023 Thông báo thời gian và điạ điểm tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ V năm học 2022-2023
2 3870/BGDĐT-GDCTHSSV 01/08/2023 V/v: tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và “Tháng cao điểm ATGT cho HSSV đến trường”
3 61/BC-SNV 16/04/2023 BÁO CÁO Kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 tỉnh Bình Phước
4 268/PTTH&BBP-VNGTQT 18/05/2023 Đề nghị phối hợp khảo sát ý kiến học sinh, sinh viên cho việc mở mới chương trình về Gen Z
5 559/UBND-KGVX 15/03/2022 V/v điều chỉnh mục tiêu phân luồng học sinh theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 31/7/2019
6 385/UBND-KGVX 06/02/2023 V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
7 215/KH-BTC 30/12/2022 KH Tổ chức hội thi STKT huyện Lộc Ninh lần VI và tham gia hội thi STKT tỉnh lần VII, năm 2022-2023
8 3078/vbnh 18/10/2022 Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
9 2701/UBND-KGVX 22/09/2022 V/v khẩn trương thực hiện một số nội dung để đạt chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022
10 2779/KH-SGDĐT 18/09/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông năm học 2022-2023
11 2582/QĐ-SGDĐT 30/08/2022 Giao biên chế các đơn vị năm 2022
12 2587/SGDĐT-VP 30/08/2022 gửi Báo cáo tổng kết và đề nghị khen thưởng.
13 3280/BGDĐT-GDTrH 27/08/2022 V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT
14 01 28/07/2022 Phân công nhiệm vụ văn phòng
15 125 -CV/BTGHU 07/09/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19
16 125 -CV/BTGHU 07/09/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
17 269//UBND-KGVX 25/01/2022 V/v phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào
18 2083/KH-SGDĐT 28/07/2022 KẾ HOẠCH Triển khai Đề án số 04-ĐA/TU ngày 25/6/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
19 13/2022/TT-BGDĐT 08/08/2022 THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo
Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo
20 10/CV-BCĐ 01/08/2022 V/v tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2022
21 71/KH-HU 03/08/2022 Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022
22 2159/QĐ-BGDĐT 04/08/2022 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
23 44/-HD/BTGTU 17/07/2022 Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên
24 130/TB-UBND 10/05/2022 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (Cuộc họp chuyên đề tháng 4/2022)
25 694/SGDĐT-GDTrH 23/03/2022 Rà soát cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên cơ sở dữ liệu ngành
26 692/QĐ-BGDĐT 28/03/2022 QĐ phê duyệt bổ sung danh sách SGK lớp 10 sử dụng trong các cơ sở GD
27 442/QĐ-BGDĐT 28/03/2022 QĐ Phê duyệt danh mục SGK lớp 10 trong các cơ sở GD
28 06/2021/QĐ-UBND 28/03/2022 QĐ ban hành quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT từ năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
29 25/2020/TT-BGDĐT 28/03/2022 Thông tư quy định về lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT
30 571// BGDĐT-GDTrH 22/02/2022 V/v khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình
31 DT KH/SGDĐT 18/01/2022 Dự thảo KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2022 - 2023
32 BC-THPTLN 18/01/2022 Báo cáo triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2021
33 111/BC-THPT LN 18/01/2022 Báo cáo tổng kết Hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời năm 2021
34 18/SGDĐT-TTr 18/01/2022 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 1/2022
35 3545/QĐ-BTC 19/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả đạt giải Cuộc thi “Hành trình
di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ III, năm 2021
36 10-KH/BTGHU 04/01/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống, quá trình xây dựng và phát triển của huyện Lộc Ninh” năm 2022
37 5995/PA-SYT 29/12/2021 PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI XẢY RA DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
38 5969/BGDĐT-GDMN 29/12/2021 V/v bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid 19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại các cơ sở GDMN
39 4726/BGDĐT-GDTC 29/12/2021 V/v tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
40 380/KH-UBND 25/12/2021 Kế hoạch Tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước
41 4030/SGDĐT-GDTrH 19/12/2021 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2021-2022
42 3986/QĐ-SGDĐT 15/12/2021 Quyết định công nhận, bảo lưu thư viện trường THCS, THPT đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc đợt 2 năm 2021
43 130/2020/NĐ-CP 02/12/2021 Nghị định 130-2020 kiểm soát tài sản thu nhập
44 36/2018/QH14 02/12/2021 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
45 646/UBND-NC 02/12/2021 V/v Hướng dẫn kê khai, tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020 NĐ-CP của Chính phủ
46 275/QĐ-CĐGD 12/11/2021 Quyết định 275 khen thưởng các tiết mục đạt giải trong Hội thi Tiếng hát giáo viên năm 2021
47 3386/SGDĐT-TTr 24/10/2021 V/v hướng dẫn công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2021-2022
48 3174/KH-SGDĐT 08/11/2021 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 8/2021
49 2520/SGDĐT-GDTrH 17/08/2021 V/v tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19
50 204/TB-SKHCN 15/05/2021 THÔNG BÁO Kết quả họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh
Website liên kết
Văn bản

2736/KH-SGDĐT

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 07/09/2023

lượt xem: 47 | lượt tải:54

3056/SGDĐT-GDTrH

Gửi tác phẩm dự thi Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023

Thời gian đăng: 19/09/2023

lượt xem: 15 | lượt tải:12

3081/SGDĐT-QLCLGD

Về việc đề cử nhân sự tham gia Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo

Thời gian đăng: 19/09/2023

lượt xem: 14 | lượt tải:4

3065/SGDĐT-GDTrH

V/v triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Thời gian đăng: 19/09/2023

lượt xem: 17 | lượt tải:9

3059/SGDĐT-QLCLGD

Về việc rà soát thông tin đăng ký chứng thư số của tổ chức, cá nhân

Thời gian đăng: 19/09/2023

lượt xem: 15 | lượt tải:15
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây