Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 215/KH-BTC 31/12/2022 KH Tổ chức hội thi STKT huyện Lộc Ninh lần VI và tham gia hội thi STKT tỉnh lần VII, năm 2022-2023
2 3078/vbnh 19/10/2022 Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
3 2701/UBND-KGVX 23/09/2022 V/v khẩn trương thực hiện một số nội dung để đạt chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022
4 2779/KH-SGDĐT 19/09/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông năm học 2022-2023
5 2582/QĐ-SGDĐT 31/08/2022 Giao biên chế các đơn vị năm 2022
6 2587/SGDĐT-VP 31/08/2022 gửi Báo cáo tổng kết và đề nghị khen thưởng.
7 3280/BGDĐT-GDTrH 28/08/2022 V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT
8 01 29/07/2022 Phân công nhiệm vụ văn phòng
9 125 -CV/BTGHU 08/09/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19
10 125 -CV/BTGHU 08/09/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
11 269//UBND-KGVX 26/01/2022 V/v phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào
12 2083/KH-SGDĐT 29/07/2022 KẾ HOẠCH Triển khai Đề án số 04-ĐA/TU ngày 25/6/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
13 13/2022/TT-BGDĐT 09/08/2022 THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo
Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo
14 10/CV-BCĐ 02/08/2022 V/v tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2022
15 71/KH-HU 04/08/2022 Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022
16 2159/QĐ-BGDĐT 05/08/2022 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
17 44/-HD/BTGTU 18/07/2022 Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên
18 130/TB-UBND 11/05/2022 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (Cuộc họp chuyên đề tháng 4/2022)
19 694/SGDĐT-GDTrH 24/03/2022 Rà soát cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên cơ sở dữ liệu ngành
20 692/QĐ-BGDĐT 29/03/2022 QĐ phê duyệt bổ sung danh sách SGK lớp 10 sử dụng trong các cơ sở GD
21 442/QĐ-BGDĐT 29/03/2022 QĐ Phê duyệt danh mục SGK lớp 10 trong các cơ sở GD
22 06/2021/QĐ-UBND 29/03/2022 QĐ ban hành quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT từ năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23 25/2020/TT-BGDĐT 29/03/2022 Thông tư quy định về lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT
24 571// BGDĐT-GDTrH 23/02/2022 V/v khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình
25 DT KH/SGDĐT 19/01/2022 Dự thảo KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2022 - 2023
26 BC-THPTLN 19/01/2022 Báo cáo triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2021
27 111/BC-THPT LN 19/01/2022 Báo cáo tổng kết Hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời năm 2021
28 18/SGDĐT-TTr 19/01/2022 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 1/2022
29 3545/QĐ-BTC 20/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả đạt giải Cuộc thi “Hành trình
di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ III, năm 2021
30 10-KH/BTGHU 05/01/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống, quá trình xây dựng và phát triển của huyện Lộc Ninh” năm 2022
31 5995/PA-SYT 30/12/2021 PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI XẢY RA DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
32 5969/BGDĐT-GDMN 30/12/2021 V/v bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid 19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại các cơ sở GDMN
33 4726/BGDĐT-GDTC 30/12/2021 V/v tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
34 380/KH-UBND 26/12/2021 Kế hoạch Tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước
35 4030/SGDĐT-GDTrH 20/12/2021 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2021-2022
36 3986/QĐ-SGDĐT 16/12/2021 Quyết định công nhận, bảo lưu thư viện trường THCS, THPT đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc đợt 2 năm 2021
37 130/2020/NĐ-CP 03/12/2021 Nghị định 130-2020 kiểm soát tài sản thu nhập
38 36/2018/QH14 03/12/2021 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
39 646/UBND-NC 03/12/2021 V/v Hướng dẫn kê khai, tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020 NĐ-CP của Chính phủ
40 275/QĐ-CĐGD 13/11/2021 Quyết định 275 khen thưởng các tiết mục đạt giải trong Hội thi Tiếng hát giáo viên năm 2021
41 3386/SGDĐT-TTr 25/10/2021 V/v hướng dẫn công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2021-2022
42 3174/KH-SGDĐT 09/11/2021 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 8/2021
43 2520/SGDĐT-GDTrH 18/08/2021 V/v tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19
44 204/TB-SKHCN 16/05/2021 THÔNG BÁO Kết quả họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh
45 005 01/12/2020 Cong ty co phan tu van Xay dung Dien 2 tuyen dung lao dong
46 01/QĐ 17/11/2020 Các quyết định, danh sách khen thưởng của TT Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh ....năm học 2019-202
47 3676/QĐ-SGDĐT 18/11/2020 QD coi thi nghe PT
48 3595/KH-SGDĐT 11/11/2020 Ke hoach thi GVCN gioi cap tinh nam hoc 2020-2021
49 729. Thong bao KQ tham dinh ho so de nghi khen thu 08/10/2020 729. Thong bao KQ tham dinh ho so de nghi khen thuong tong ket nam hoc 2019-2020
50 2746/SGDĐT-VP 10/09/2020 Báo cáo công tác đào tạo, BD năm 2020, xây dựng Kế hoạch đào tao, BD giai đoạn 2021-2025
Website liên kết
Văn bản

26/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm sáng kiến ngành GD&ĐT tỉnh Bình Phước năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 06/01/2023

lượt xem: 22 | lượt tải:20

215/KH-BTC

KH Tổ chức hội thi STKT huyện Lộc Ninh lần VI và tham gia hội thi STKT tỉnh lần VII, năm 2022-2023

Thời gian đăng: 03/01/2023

lượt xem: 23 | lượt tải:40

3878/SGDĐT-GDTrH

Đề cử giáo viên tham gia làm nhiệm vụ trọng tài Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 25/12/2022

lượt xem: 30 | lượt tải:31

3864/SGDĐT-GDTrH

V/v thông báo kết quả thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 năm học 2022-2023 và hướng dẫn hồ sơ phúc khảo bài thi.

Thời gian đăng: 25/12/2022

lượt xem: 33 | lượt tải:56

3838/SGDĐT-GDTrH

V/v triển khai thực hiện lồng ghép phòng, chống thuốc lá trong các cơ sở giáo dục cấp Trung học cơ sở

Thời gian đăng: 25/12/2022

lượt xem: 398 | lượt tải:44
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây