STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 339/SGDĐT-GDTrH 28/01/2024 Thực hiện công tác biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 12
2 319/SGDĐT-QLCLGD 28/01/2024 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng
3 286/KH-SGDĐT 23/01/2024 Triển khai, thực hiện Đề án 06/CP ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước năm 2024
4 265/SGDĐT-QLCLGD 22/01/2024 Công văn triển khai mô hình “Ngày pháp luật” tại cơ quan Sở GDĐT và tuyên truyền VBQPPL kỳ 1/2024
5 128 /SGDĐT- GDTrH 16/01/2024 V/v thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2023-2024
6 200/QĐ-SGDĐT 16/01/2024 V/v giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) và chỉ tiêu hợp đồng lao
động hỗ trợ, phục vụ đối với đơn vị trực thuộc năm học 2023-2024
7 195/QĐ-SGDĐT 16/01/2024 Về việc điều chỉnh thông tin, cho thôi làm nhiệm vụ và điều động bổ sung Ban giám khảo Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học, năm học 2023-2024
8 206/SGDĐT-VP 16/01/2024 V/v triển khai thực hiện Thông tư
số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
9 191/SGDĐT-VP 15/01/2024 V/v hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2024
10 180/SGDĐT- GDTrH 15/01/2024 V/v thông báo kết quả thẩm định hồsơ và bổ sung hồ sơ dự thi KHKTcấp tỉnh học sinh trung học năm học 2023-2024
11 171/KH-SGDĐT 14/01/2024 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 2024
12 124/SGDĐT-QLCLGD 11/01/2024 V/v đề nghị báo cáo sơ kết đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ CNTT, CĐS năm học 2023-2024
13 129/SGDĐT-GDTrH 11/01/2024 V/v thông báo danh sách giáo viên, học sinh dự thi cấp quốc gia Cuộc thi“An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2023-2024
14 143/SGDĐT-GDTrH 11/01/2024 V/v góp ý các bản mẫu sách giáo
khoa lớp 9 và bản mẫu sách giáo
khoa GDQPAN lớp 12
15 44/KH-SGDĐT 03/01/2024 Kế hoạch tinh giảm biên chề năm 2024
16 4090/SGDĐT-VP 28/12/2023 Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BN của Bộ Nội vụ về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử theo Công văn số 3549/UBND -NC ngày 09/10/2023
17 4219/SGDĐT-GDTrH 28/12/2023 Triển khai thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn
18 4267/SGDĐT-GDTrH 13/12/2023 V/v thực hiện công tác quản lý, sử dụng Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước cấp THCS và THPT
19 4215/SGDĐT-GDTrH 11/12/2023 Triển khai Công điện của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về bảo đảm an toàn trường học
20 4184/SGDĐT-GDTrH 10/12/2023 Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm 2023, Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyễn Giáp Thìn
21 4159/SGDĐT-TTr 07/12/2023 Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực nâng cao chỉ số đánh giá PCTN
22 4163/TB-SGDĐT 07/12/2023 Thông báo kết quả hội nghị tập huấn bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ cốt cán và cộng tác viên thanh tra giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024
23 4106/SGDĐT-QLCLGD 03/12/2023 Về việc Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
24 4062/SGDĐT-QLCLGD 28/11/2023 Về việc triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trên các ứng dụng công nghệ thông tin.
25 4049/SGDĐT-VP 27/11/2023 Về việc tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
26 3990/SGDĐT-QLCLGD 22/11/2023 V/v hưởng ứng Cuộc thi “Trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
27 3953/SGDĐT-VP 21/11/2023 Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước
28 3947/SGDĐT-GDTrH 20/11/2023 V/v triển khai thực hiện lồng ghép phòng, chống thuốc lá trong các cơ sở giáo dục cấp Trung học phổ thông
29 3938/KH-SGDĐT 20/11/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm các mô hình của Đề án 06/CP (điều chỉnh)
30 1698/QĐ-SKHCN 15/10/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ chuyên môn thuộc Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
tư vấn cho Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước
31 3408/SGDĐT-QLCLGD 14/10/2023 V/v tuyên truyền, phổ biến, tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”
32 3344/SGDĐT-GDTrH 12/10/2023 tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”trên mạng xã hội CVNet năm 2023
33 271/CĐGD 11/10/2023 V/v vận động ủng hộ Quỹ vì biển đảo Việt Nam, tỉnh Bình Phước năm 2023
34 3407/SGDĐT-QLCLGD 11/10/2023 Về việc triển khai, đẩy mạnh cài đặt ứng dụng "Bình Phước Today"
35 3411/SGDĐT-QLCLGD 11/10/2023 V/v khảo sát thực trạng tổ chức các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2023
36 3398/SGDĐT-VP 10/10/2023 Thực hiện phương thức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị Định số 116/2016/NĐ-CP năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023
37 3393/SGDĐT-QLCLGD 10/10/2023 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thi và quản lý văn bằng chứng chỉ, chuyển trường năm học 2023-2024
38 3397/SGDĐT-VP 10/10/2023 tuyên dương, trao thưởng các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023
39 3378/SGDĐT-QLCLGD 09/10/2023 V/v thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL ngành
40 3388/SGDĐT-QLCLGD 09/10/2023 Về việc tham gia tập huấn Chuyển đổi số về Kiểm tra đánh giá trong nhà trường
41 3321/SGDĐT-QLCLGD 03/10/2023 V/v đăng ký cờ thi đua, phong trào thi đua, mô hình tiên tiến của các đơn vị trực thuộc năm học 2023-2024
42 3298/SGDĐ-TTr 02/10/2023 Kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023
43 3203/SGDĐT-GDTrH 28/09/2023 Xác nhận danh sách CBQL, GV cấp THCS, THPT tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2023 - mô đun 4, 5, 9
44 3274/SGDĐT-GDTrH 28/09/2023 Tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước
45 3238/KH-SGDĐT 27/09/2023 KẾ HOẠCH Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Pháp chế năm học 2023-2024
46 3252/KH-SGDĐT 27/09/2023 Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh
47 3206/SGDĐT-VP 26/09/2023 Yêu cầu đăng ký nhu cầu tuyển dụng VC 2023-2024
48 3207/SGDĐT-VP 26/09/2023 Công văn hướng dẫn cử viên chức đi bồi dưỡng theo kế hoạch số 179 của UBND tỉnh
49 3220/KH-SGDĐT 26/09/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2023
50 3195/KH-SGDĐT 25/09/2023 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Năm học 2023-2024 của ngành GD&ĐT
Văn bản

339/SGDĐT-GDTrH

Thực hiện công tác biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 12

Thời gian đăng: 20/02/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:5

319/SGDĐT-QLCLGD

V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Thời gian đăng: 20/02/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:11

286/KH-SGDĐT

Triển khai, thực hiện Đề án 06/CP ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước năm 2024

Thời gian đăng: 20/02/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:4

265/SGDĐT-QLCLGD

Công văn triển khai mô hình “Ngày pháp luật” tại cơ quan Sở GDĐT và tuyên truyền VBQPPL kỳ 1/2024

Thời gian đăng: 20/02/2024

lượt xem: 12 | lượt tải:13

128 /SGDĐT- GDTrH

V/v thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 17/01/2024

lượt xem: 94 | lượt tải:26
Website liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây