Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3397/SGDĐT-VP 10/10/2023 tuyên dương, trao thưởng các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023
2 3411/SGDĐT-QLCLGD 11/10/2023 V/v khảo sát thực trạng tổ chức các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2023
3 3393/SGDĐT-QLCLGD 10/10/2023 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thi và quản lý văn bằng chứng chỉ, chuyển trường năm học 2023-2024
4 3398/SGDĐT-VP 10/10/2023 Thực hiện phương thức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị Định số 116/2016/NĐ-CP năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023
5 3407/SGDĐT-QLCLGD 11/10/2023 Về việc triển khai, đẩy mạnh cài đặt ứng dụng "Bình Phước Today"
6 3388/SGDĐT-QLCLGD 09/10/2023 Về việc tham gia tập huấn Chuyển đổi số về Kiểm tra đánh giá trong nhà trường
7 3378/SGDĐT-QLCLGD 09/10/2023 V/v thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL ngành
8 3344/SGDĐT-GDTrH 12/10/2023 tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”trên mạng xã hội CVNet năm 2023
9 3408/SGDĐT-QLCLGD 14/10/2023 V/v tuyên truyền, phổ biến, tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”
10 1698/QĐ-SKHCN 15/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ chuyên môn thuộc Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tư vấn cho Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước
11 3181/SGDĐT-QLCLGD 24/09/2023 Vv đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt định danh điện tử trên ứng dụng VNeID
12 3113/SGDĐT-TTr 18/09/2023 V/v hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm học 2023-2024.
13 3127/SGDĐT-GDTrH 19/09/2023 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024
14 271/CĐGD 11/10/2023 V/v vận động ủng hộ Quỹ vì biển đảo Việt Nam, tỉnh Bình Phước năm 2023
15 3118/SGDĐT-QLCLGD 18/09/2023 CV về việc tăng cường viết bài về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
16 3048/SGDĐT-VP 12/09/2023 hướng dẫn tiêu chí phong trào xây dựng nhà vệ sinh sạch, đẹp, thân thiện trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước
17 3026/SGDĐT-QLCLGD 11/09/2023 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm 2023-2024
18 2461/SGDĐT-QLCLGD 31/07/2023 V/v hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Phòng, chống xâm hại trẻ em”.
19 3206/SGDĐT-VP 26/09/2023 Yêu cầu đăng ký nhu cầu tuyển dụng VC 2023-2024
20 3138/SGDĐT-GDTrH 19/09/2023 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024
21 3321/SGDĐT-QLCLGD 03/10/2023 V/v đăng ký cờ thi đua, phong trào thi đua, mô hình tiên tiến của các đơn vị trực thuộc năm học 2023-2024
22 3238/KH-SGDĐT 27/09/2023 KẾ HOẠCH Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Pháp chế năm học 2023-2024
23 3043/SGDĐT-VP 11/09/2023 tăng cường sử dụng chữ ký số, phát hành văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan, đơn vị
24 3054/SGDĐT-GDTrH 13/09/2023 hướng dẫn chương trình công tác thư viện trường học cấp THCS, THPT năm học 2023-2024
25 2311/BGĐĐT-GDTrH 21/05/2023 V/v tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về kiểm tra đánh giá theo thông tư 22
26 3059/SGDĐT-QLCLGD 13/09/2023 Về việc rà soát thông tin đăng ký chứng thư số của tổ chức, cá nhân
27 3056/SGDĐT-GDTrH 18/09/2023 Gửi tác phẩm dự thi Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023
28 3065/SGDĐT-GDTrH 13/09/2023 V/v triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
29 3081/SGDĐT-QLCLGD 14/09/2023 Về việc đề cử nhân sự tham gia Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo
30 2859/SGDĐT-GDTrH 29/08/2023 V/v hướng dẫn công tác dạy thêm, học thêm và dạy học 2 buổi/ngày năm học 2023-2024
31 2873/SGDĐT-QLCLGD 30/08/2023 V/v thông báo cấu trúc đề thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2023-2024
32 2560/SGDĐT-VP 07/08/2023 quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
33 2736/KH-SGDĐT 20/09/2023 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2023-2024
34 2734/SGDĐT-GDTrH 20/08/2023 Chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về mặc đồng phục học sinh
35 2406/SGDĐT-GDTrH 27/07/2023 V/v đề nghị góp ý cho dự thảo Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thời gian bồi dưỡng, nguồn kinh phí thực hiện các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng từ năm học 2022-2023 thay thế Công văn số 1273/SGDĐT-GDTrH ngày 28/4
36 2294/BC-SGDĐT 17/07/2023 Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
37 2579/SGDĐT-VP 08/08/2023 Về việc kết quả đánh giá, xếp loại tập thể và viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc năm học 2022-2023
38 2707/QĐ-SGDĐT 16/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ GDTrH, GDTX và đạt kết cao trong các kỳ thi tuyển sinh 10, học sinh giỏi năm học 2022-2023
39 2848/SGDĐT-GDTrH 28/08/2023 V/v hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2023-2024
40 2703/SGDĐT-GDTrH 21/08/2023 V/v điều chỉnh thêm thời gian các lớp bồi dưỡng CBQL, GV cấp THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm 2023 mô đun 5, 9
41 2755/QĐ-SGDĐT 21/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả toàn đoàn Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2022-2023
42 2548/SGDĐT-GDTrH 07/08/2023 V/v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ GDTrH, GDTX năm học 2022-2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024.
43 3870/BGDĐT-GDCTHSSV 01/08/2023 V/v: tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và “Tháng cao điểm ATGT cho HSSV đến trường”
44 2183/KH-SGDĐT 10/07/2023 Bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên cấp THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2023 mô đun 4, 5, 9
45 2142/SGDĐT-VP 03/07/2023 V/v bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
46 2110/QĐ-SGDĐT 02/07/2023 Ds Ban phúc khảo kỳ thi Tuyển sinh 10 năm học 2023-2024
47 2412/SGDĐT-VP 03/07/2023 V/v bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
48 1881/SGDĐT-VP 13/06/2023 V/v nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2023
49 61/BC-SNV 16/04/2023 BÁO CÁO Kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 tỉnh Bình Phước
50 268/PTTH&BBP-VNGTQT 18/05/2023 Đề nghị phối hợp khảo sát ý kiến học sinh, sinh viên cho việc mở mới chương trình về Gen Z
Website liên kết
Văn bản

1698/QĐ-SKHCN

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ chuyên môn thuộc Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tư vấn cho Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 16/10/2023

lượt xem: 126 | lượt tải:57

3408/SGDĐT-QLCLGD

V/v tuyên truyền, phổ biến, tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”

Thời gian đăng: 16/10/2023

lượt xem: 128 | lượt tải:101

3344/SGDĐT-GDTrH

tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”trên mạng xã hội CVNet năm 2023

Thời gian đăng: 22/10/2023

lượt xem: 123 | lượt tải:87

271/CĐGD

V/v vận động ủng hộ Quỹ vì biển đảo Việt Nam, tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 12/10/2023

lượt xem: 150 | lượt tải:94

3407/SGDĐT-QLCLGD

Về việc triển khai, đẩy mạnh cài đặt ứng dụng "Bình Phước Today"

Thời gian đăng: 22/10/2023

lượt xem: 114 | lượt tải:85
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây