Văn bản theo cơ quan ban hành: Sở GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3397/SGDĐT-VP 11/10/2023 tuyên dương, trao thưởng các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023
2 3411/SGDĐT-QLCLGD 12/10/2023 V/v khảo sát thực trạng tổ chức các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2023
3 3393/SGDĐT-QLCLGD 11/10/2023 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thi và quản lý văn bằng chứng chỉ, chuyển trường năm học 2023-2024
4 3398/SGDĐT-VP 11/10/2023 Thực hiện phương thức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị Định số 116/2016/NĐ-CP năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023
5 3407/SGDĐT-QLCLGD 12/10/2023 Về việc triển khai, đẩy mạnh cài đặt ứng dụng "Bình Phước Today"
6 3388/SGDĐT-QLCLGD 10/10/2023 Về việc tham gia tập huấn Chuyển đổi số về Kiểm tra đánh giá trong nhà trường
7 3378/SGDĐT-QLCLGD 10/10/2023 V/v thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL ngành
8 3344/SGDĐT-GDTrH 13/10/2023 tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”trên mạng xã hội CVNet năm 2023
9 3408/SGDĐT-QLCLGD 15/10/2023 V/v tuyên truyền, phổ biến, tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”
10 1698/QĐ-SKHCN 16/10/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ chuyên môn thuộc Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
tư vấn cho Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước
11 3298/SGDĐ-TTr 03/10/2023 Kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023
12 3220/KH-SGDĐT 27/09/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2023
13 3181/SGDĐT-QLCLGD 25/09/2023 Vv đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt định danh điện tử trên ứng dụng VNeID
14 3113/SGDĐT-TTr 19/09/2023 V/v hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm học 2023-2024.
15 3127/SGDĐT-GDTrH 20/09/2023 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024
16 3118/SGDĐT-QLCLGD 19/09/2023 CV về việc tăng cường viết bài về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
17 3048/SGDĐT-VP 13/09/2023 hướng dẫn tiêu chí phong trào xây dựng nhà vệ sinh sạch, đẹp, thân thiện trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước
18 3026/SGDĐT-QLCLGD 12/09/2023 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm 2023-2024
19 2461/SGDĐT-QLCLGD 01/08/2023 V/v hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Phòng, chống xâm hại trẻ em”.
20 3197/KH-SGDĐT 26/09/2023 Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
21 3207/SGDĐT-VP 27/09/2023 Công văn hướng dẫn cử viên chức đi bồi dưỡng theo kế hoạch số 179 của UBND tỉnh
22 3195/KH-SGDĐT 26/09/2023 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Năm học 2023-2024 của ngành GD&ĐT
23 3186/KH-SGDĐT 25/09/2023 Tổ chức ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2023
24 3206/SGDĐT-VP 27/09/2023 Yêu cầu đăng ký nhu cầu tuyển dụng VC 2023-2024
25 3274/SGDĐT-GDTrH 29/09/2023 Tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước
26 3203/SGDĐT-GDTrH 29/09/2023 Xác nhận danh sách CBQL, GV cấp THCS, THPT tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2023 - mô đun 4, 5, 9
27 3252/KH-SGDĐT 28/09/2023 Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh
28 3138/SGDĐT-GDTrH 20/09/2023 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024
29 3321/SGDĐT-QLCLGD 04/10/2023 V/v đăng ký cờ thi đua, phong trào thi đua, mô hình tiên tiến của các đơn vị trực thuộc năm học 2023-2024
30 3238/KH-SGDĐT 28/09/2023 KẾ HOẠCH Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Pháp chế năm học 2023-2024
31 3043/SGDĐT-VP 12/09/2023 tăng cường sử dụng chữ ký số, phát hành văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan, đơn vị
32 3054/SGDĐT-GDTrH 14/09/2023 hướng dẫn chương trình công tác thư viện trường học cấp THCS, THPT năm học 2023-2024
33 3059/SGDĐT-QLCLGD 14/09/2023 Về việc rà soát thông tin đăng ký chứng thư số của tổ chức, cá nhân
34 3056/SGDĐT-GDTrH 19/09/2023 Gửi tác phẩm dự thi Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023
35 3065/SGDĐT-GDTrH 14/09/2023 V/v triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
36 3081/SGDĐT-QLCLGD 15/09/2023 Về việc đề cử nhân sự tham gia Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo
37 2859/SGDĐT-GDTrH 30/08/2023 V/v hướng dẫn công tác dạy thêm, học thêm và dạy học 2 buổi/ngày năm học 2023-2024
38 2873/SGDĐT-QLCLGD 31/08/2023 V/v thông báo cấu trúc đề thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2023-2024
39 2560/SGDĐT-VP 08/08/2023 quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
40 2736/KH-SGDĐT 21/09/2023 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2023-2024
41 2734/SGDĐT-GDTrH 21/08/2023 Chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về mặc đồng phục học sinh
42 2406/SGDĐT-GDTrH 28/07/2023 V/v đề nghị góp ý cho dự thảo Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thời gian bồi dưỡng, nguồn kinh phí thực hiện các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng từ năm học 2022-2023 thay thế Công văn số 1273/SGDĐT-GDTrH ngày 28/4/2023
43 2294/BC-SGDĐT 18/07/2023 Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
44 2579/SGDĐT-VP 09/08/2023 Về việc kết quả đánh giá, xếp loại tập thể và viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc năm học 2022-2023
45 2707/QĐ-SGDĐT 17/08/2023 QUYẾT ĐỊNH
Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ GDTrH,
GDTX và đạt kết cao trong các kỳ thi tuyển sinh 10, học sinh giỏi năm học 2022-2023
46 2848/SGDĐT-GDTrH 29/08/2023 V/v hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2023-2024
47 2703/SGDĐT-GDTrH 22/08/2023 V/v điều chỉnh thêm thời gian các lớp bồi dưỡng CBQL, GV cấp THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm 2023 mô đun 5, 9
48 2755/QĐ-SGDĐT 22/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả toàn đoàn Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2022-2023
49 2431/QĐ-SGDĐT 31/07/2023 Về việc phê duyệt các học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023 -2024 Trường THPT Lộc Ninh
50 2345/SGDĐT-VP 21/07/2023 CV rà soát nhu cầu biên chế năm học 2023-2024
Website liên kết
Văn bản

1698/QĐ-SKHCN

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ chuyên môn thuộc Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tư vấn cho Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 16/10/2023

lượt xem: 126 | lượt tải:57

3408/SGDĐT-QLCLGD

V/v tuyên truyền, phổ biến, tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”

Thời gian đăng: 16/10/2023

lượt xem: 128 | lượt tải:101

3344/SGDĐT-GDTrH

tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”trên mạng xã hội CVNet năm 2023

Thời gian đăng: 22/10/2023

lượt xem: 123 | lượt tải:87

271/CĐGD

V/v vận động ủng hộ Quỹ vì biển đảo Việt Nam, tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 12/10/2023

lượt xem: 150 | lượt tải:94

3407/SGDĐT-QLCLGD

Về việc triển khai, đẩy mạnh cài đặt ứng dụng "Bình Phước Today"

Thời gian đăng: 22/10/2023

lượt xem: 114 | lượt tải:85
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây