Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1298/KH-SGDĐT 19/05/2022 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022
2 1694/SGDĐT-GDTrH 20/06/2022 V/v thực hiện một số nội dung về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công tác công khai.
3 1487/SGDĐT-GDTrH 07/06/2022 V/v triệu tập đại biểu tham gia Hội thảo góp ý bản phác thảo Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 7 và lớp 10
4 1302/QĐ-SGDĐT 22/05/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023
5 130/TB-UBND 11/05/2022 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (Cuộc họp chuyên đề tháng 4/2022)
6 1132/KH-SGDĐT 05/05/2022 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng giáo viên môn Tiếng Anh cấp TH, THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - Mô đun 4
7 957/SGDĐT-GDTrH 19/04/2022 Cập nhật dữ liệu lên hệ thống vnEdu phục vụ công tác thống kê, báo cáo trên IOC tỉnh
8 1054/KH-SGDĐT 26/04/2022 Kê hoạch chuyển đổi vi trí cong tác
9 1122/SGDĐT-VP 05/05/2022 Nhắc nhở góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022
10 1288/QĐ-SGDĐT 18/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định thư viện CấpTHCS, THPT năm học 2021-2022
11 1270/QĐ-SGDĐT 17/05/2022 Về việc chọn các địa điểm đặt các Điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
12 1247/SGDĐT-GDTrH 16/05/2022 V/v kiểm tra thư viện trường học cấp THCS, THPT năm 2022
13 1150/SGDĐT-GDTrH 06/05/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết “Quy địnhnội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi,cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước” tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2022
14 1221/SGDĐT-GDTrH 11/05/2022 Thực hiện đầy đủ số điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định
15 1195 TB-SGDĐT 10/05/2022 THÔNG BÁO
Về việc nghỉ hưu đối với viên chức
16 1047/SGDĐT-GDTrH 25/04/2022 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
17 1065/SGDĐT-VP 27/04/2022 đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn, năm học 2021-2022
18 1081/SGDĐT-GDTrH 29/04/2022 Hướng dẫn tổ chức dạy thêm, học thêm hè 2021-2022
19 1096/SGDĐT-GDTrH 29/04/2022 V/v triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
20 1086/SGDĐT-GDTrH 30/04/2022 V/v thông báo kết quả thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 năm học 2021-2022 và hướng dẫn hồ sơ phúc khảo bài thi.
21 1093/SGDĐT-VP 29/04/2022 V/v đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động
22 1079/SGDĐT-VP 29/04/2022 Triển khai thực hiện tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ
23 1085/SGDĐT-GDTrH 30/04/2022 V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
24 1083/KH-SGDĐT 29/04/2022 V/v đính chính thời gian thi nghề đợt 2 năm học 2021-2022
25 1082/KH-SGDĐT 29/04/2022 Kế hoạch tổ chức thi nghề PT đợt 2 năm học 2021-2022
26 848/KH-SGDĐT 08/04/2022 Hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025
27 581/SGDĐT-GDTrH 16/03/2022 Mời họp thống nhất một số nội dung trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
28 579/SGDĐT-GDTrH 16/03/2022 V/v chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
29 599/SGDĐT-GDTrH 17/03/2022 V/v triển khai Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trường trong Quân đội năm 2022
30 593/TB-SGDĐT 17/03/2022 TB nghỉ hưu đối với viên chức: Mai Văn Quý THPT Lộc Ninh
31 304/QĐ-SGDĐT 21/02/2022 Về việc thành lập Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 10
32 621/SGDĐT-GDTrH 21/03/2022 Thay đổi địa điểm họp thống nhất một số nội dung trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
33 619/QĐ-SGDĐT 21/03/2022 Quyết định phê duyệt danh sách nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, viên chức, nhân viên các đơn vị trực thuộc; danh sách nhà giáo đủ điều kiện, tiêu chuẩn được hưởng phụ cấp thâm niên nghề 5% năm 2022
34 627/KH-SGDĐT 21/03/2022 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2022
35 673/KH-SGDĐT 23/03/2022 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm Đề án ngoại ngữ Quốc gia năm 2022
36 695/SGDĐT-GDTrH 24/03/2022 đôn đốc thực hiện phần mềm Quản lý thư viện điện tử đối với Thư viện các trường TH, THPT
37 694/SGDĐT-GDTrH 24/03/2022 Rà soát cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên cơ sở dữ liệu ngành
38 692/QĐ-SGDĐT 30/03/2022 Về việc thành lập đoàn tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022
39 683/KH-SGDĐT 24/03/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
40 682/SGDĐT-VP 24/03/2022 Ban hành quyết định nâng bậc lương
41 720/KH-SGDĐT 28/03/2022 Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022
42 746/QĐ-SGDĐT 30/03/2022 công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cho các tác giả, đồng tác giả thuộc ngành GD&ĐT năm học 2021-2022
43 782/SGDĐT-GDTrH 01/04/2022 V/v tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên từ ngày 04/4/2022
44 741/SGDĐT-GDTrH 30/03/2022 V/v hướng dẫn bổ sung tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2021-2022
45 688//SGDĐT-GDTrH 24/03/2022 V/v thực hiện đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 từ năm học 2022-2023
46 692/QĐ-BGDĐT 29/03/2022 QĐ phê duyệt bổ sung danh sách SGK lớp 10 sử dụng trong các cơ sở GD
47 442/QĐ-BGDĐT 29/03/2022 QĐ Phê duyệt danh mục SGK lớp 10 trong các cơ sở GD
48 06/2021/QĐ-UBND 29/03/2022 QĐ ban hành quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT từ năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
49 25/2020/TT-BGDĐT 29/03/2022 Thông tư quy định về lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT
50 530/KH-SGDĐT 10/03/2022 Kế hoạch Tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Website liên kết
Văn bản

1694/SGDĐT-GDTrH

V/v thực hiện một số nội dung về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công tác công khai.

Thời gian đăng: 29/06/2022

lượt xem: 13 | lượt tải:9

1487/SGDĐT-GDTrH

V/v triệu tập đại biểu tham gia Hội thảo góp ý bản phác thảo Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 7 và lớp 10

Thời gian đăng: 07/06/2022

lượt xem: 30 | lượt tải:24

1302/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH V/v giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 22/05/2022

lượt xem: 63 | lượt tải:42

1298/KH-SGDĐT

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Thời gian đăng: 29/06/2022

lượt xem: 17 | lượt tải:36

1288/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định thư viện CấpTHCS, THPT năm học 2021-2022

Thời gian đăng: 19/05/2022

lượt xem: 37 | lượt tải:24
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây