Văn bản theo người ký: Hồ Hải Thạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
149 3153/SGDĐT-GDTrH 16/10/2022 V/v hướng dẫn nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn và công tác công khai năm học 2022-2023
150 2903/SGDĐT-GDTrH 28/09/2022 V/v sử dụng tài liệu truyền thông đẩy mạnh công tác tiêm chủng, phòng chống COVID-19
151 2913/SGDĐT-GDTrH 28/09/2022 V/v phối hợp tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ xe đưa đón bằng ô tô
152 2970/QĐ-SGDĐT 03/10/2022 Quyết định thành lập Hội đồng chấm thi Kỳ thi lập đội tuyển dự thi HSG quốc gia năm học 2022-2023
153 2965/SGDĐT-GDTrH 03/10/2022 V/v cung cấp danh sách học sinh, sinh viên DTTS có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2022
154 2814/SGDĐT-GDTrH 20/09/2022 V/v điều chỉnh, bổ sung đối tượng, điều kiện và số lượng tham dự Hội thao Giáo dục QP&AN năm học 2022-2023
155 2844/SGDĐT-GDTrH 22/09/2022 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm 2022
156 2808/SGDĐT-GDTrH 20/09/2022 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em
157 2806/SGDĐT-GDTrH 21/09/2022 V/v tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
158 2762/QĐ-SGDĐT 18/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Thư viện trường THCS, THPT đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc, đợt 2 năm học 2021-2022
159 2920/SGDĐT-GDTrH 28/09/2022 V/v phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
160 2846/QĐ-SGDĐT 22/09/2022 Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2022-2023
161 2875/SGDĐT-GDTrH 26/09/2022 V/v ra đề thi đề xuất Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2022-2023
162 2737/QĐ-SGDĐT 15/09/2022 Quyết định Ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
163 2780/QĐ-SGDĐT 12/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
164 2721/SGDĐT-GDTrH 14/09/2022 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022-2023
165 2686/SGDĐT-GDTrH 12/09/2022 V/v tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
166 2585/QĐ-SGDĐT 30/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban tổ chức, tổ báo cáo viên - trợ giảng, phục vụ lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn và phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh
167 2523/KH-SGDĐT 25/08/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác quản lí chuyên môn cấp THCS, THPT năm học 2022-2023
168 2555/SGDĐT-GDTrH 29/08/2022 Tăng cường sử dụng chứng thư số, chữ ký số đối với các loại hồ sơ điện tử
169 2661/SGDĐT-GDTrH 11/09/2022 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023
170 2632 /SGDĐT-GDTrH 06/09/2022 V/v tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới
171 2709/SGDĐT-GDTrH 13/09/2022 V/v hướng dẫn sử dụng tài liệu dạy, học Địa lí địa phương tỉnh Bình Phước cấp THCS, THPT từ năm học 2022-2023
172 2525 /SGDĐT-GDTrH 25/08/2022 V/v hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023
173 2244/SGDĐT-GDTrH 09/08/2022 V/v hướng dẫn công tác dạy thêm, học thêm và dạy học 2 buổi/ngày năm học 2022-2023
174 2645/QĐ-SGDĐT 07/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hồ sơ điện tử
trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước
175 2645/QĐ-SGDĐT 07/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hồ sơ điện tử
trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước
176 2644/SGDĐT-GDTrH 06/09/2022 V/v tăng cường công tác quản lý và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo
177 2643/SGDĐT-GDTrH 06/09/2022 V/v quy định quản lý hồ sơ chuyên môn cấp THCS, THPT và GDTX từ năm học 2022-2023
178 2145/SGDĐT-GDTrH 03/08/2022 Triệu tập CBQL, GV mầm non, phổ thông, GDTX tham dự tập huấn về sử dụng tài liệu Khung trường học an toàn phòng, chống thiên tai và hướng dẫn thực hiện, đánh giá
179 2107/SGDĐT-GDTrH 01/08/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em
180 1971/SGDĐT-GDTrH 18/07/2022 Chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về mặc đồng phục học sinh
181 2186/KH-SGDĐT 07/08/2022 Kế hoạch tổ chức Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
182 2427/QĐ/SGDĐT 22/08/2022 QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Hội đồng bộ môn bậc THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023
183 2487 /KH-SGDĐT 24/08/2022 KẾ HOẠCH Tập huấn điều chỉnh chương trình môn Lịch sử cấp THPT Trong chương trình GDPT
184 2180/SGDĐT-GDTrH 04/08/2022 Góp ý dự thảo Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
185 731/SGDĐT-GDTrH 10/08/2022 V/v đề nghị triển khai công tác định hướng phân luồng học sinh
186 2069 /SGDĐT-GDTrH 31/07/2022 V/v thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông, Trung tâm GDTX
187 2056//SGDĐT-GDTrH 26/07/2022 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
188 2145/SGDĐT-GDTrH 03/08/2022 V/v triệu tập CBQL, GV mầm non, phổ thông, GDTX tham dự tập huấn về sử dụng tài liệu Khung trường học an toàn phòng, chống thiên tai và hướng dẫn thực hiện, đánh giá
189 2051/KH-SGDĐT 21/07/2022 KẾ HOẠCH Tập huấn sử dụng tài liệu Khung trường học an toàn phòng, chống thiên tai và hướng dẫn thực hiện, đánh giá
190 2061 /SGDĐT-GDTrH 27/07/2022 V/v tổ chức lớp bồi dưỡng sáng tác Văn học năm 2022
191 2098/QĐ-SGDĐT 31/07/2022 Thành lập Ban tổ chức, tổ báo cáo viên - trợ giảng, phục vụ lớp tập huấn
giáo viên dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường THPT năm 2022
192 2110 /SGDĐT-GDTrH 01/08/2022 V/v báo cáo tình hình dạy học các môn tổ hợp Chương trình GDPT 2018 cấp THCS
193 2121/QĐ-SGDĐT 02/08/2022 Danh sách Học viên tham gia tập huấn giáo viên cốt cán trung tâm GDNN-GDTX về hướng dẫn thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS và THPT
194 1993/KH-SGDĐT 20/07/2022 Kế hoạch Tập huấn giáo viên dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông năm 2022
195 2056/ 26/07/2022 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
196 2017/SGDĐT-GDTrH 31/07/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em
197 2115/SGDĐT-GDTrH 01/08/2022 V/v triển khai Kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết 6 tháng cuối năm 2022 tại các cơ sở giáo dục
198 2096/ /SGDĐT-GDTrH 31/07/2022 V/v thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông, Trung tâm GDTX
Website liên kết
Văn bản

1389/SGDĐT-QLCLGD

V/v tăng cường tuyên truyền phòng ngừa hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 154 | lượt tải:25

1367/KH-SGDĐT

Kế hoạch tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024, giai đoạn 1 (từ ngày 20/4 đến 28/4/2024)

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 140 | lượt tải:116

1352/KH-SGDĐT

Kế hoạch phát động phong trao "Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt" năm 2024

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 221 | lượt tải:32

1347/SGDĐT-TTr

Công văn cử cán bộ, giáo viên làm công tác thanh tra thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 143 | lượt tải:42

1028/KH-SGDĐT

Triển khai thực hiện “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” năm 2024

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 144 | lượt tải:38
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây