Văn bản theo người ký: Hồ Hải Thạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
199 2010 /KH-SGDĐT 22/07/2022 Tập huấn sử dụng tài liệu Khung trường học an toàn phòng, chống thiên tai và hướng dẫn thực hiện, đánh giá
200 1601/SGDĐT-GDTrH 13/06/2022 V/v báo cáo công tác giáo dục kỹ năng sống trong trường học
201 1610/KH-SGDĐT 14/06/2022 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022
202 1815/SGDĐT-GDTrH 30/06/2022 điều chỉnh thời gian và hướng dẫn tham gia tập huấn Sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 theo CT GDPT 2018
203 1765/SGDĐT-GDTrH 24/06/2022 V/v triệu tập đại biểu tham gia Hội thảo góp ý lần 2 bản phác thảo Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 10
204 1675/SGDĐT-GDTrH 20/06/2022 Đề nghị điều chỉnh thời gian kiểm tra công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022
205 1638/SGDĐT-GDTrH 22/07/2022 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh chân tay miệng
206 1674/SGDĐT-GDTrH 20/06/2022 V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết trong các cơ sở giáo dục
207 1694/SGDĐT-GDTrH 20/06/2022 V/v thực hiện một số nội dung về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công tác công khai.
208 1487/SGDĐT-GDTrH 07/06/2022 V/v triệu tập đại biểu tham gia Hội thảo góp ý bản phác thảo Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 7 và lớp 10
209 1302/QĐ-SGDĐT 22/05/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023
210 1132/KH-SGDĐT 05/05/2022 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng giáo viên môn Tiếng Anh cấp TH, THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - Mô đun 4
211 957/SGDĐT-GDTrH 19/04/2022 Cập nhật dữ liệu lên hệ thống vnEdu phục vụ công tác thống kê, báo cáo trên IOC tỉnh
212 1288/QĐ-SGDĐT 18/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định thư viện CấpTHCS, THPT năm học 2021-2022
213 1270/QĐ-SGDĐT 17/05/2022 Về việc chọn các địa điểm đặt các Điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
214 1247/SGDĐT-GDTrH 16/05/2022 V/v kiểm tra thư viện trường học cấp THCS, THPT năm 2022
215 1150/SGDĐT-GDTrH 06/05/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết “Quy địnhnội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi,cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước” tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2022
216 1221/SGDĐT-GDTrH 11/05/2022 Thực hiện đầy đủ số điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định
217 1081/SGDĐT-GDTrH 29/04/2022 Hướng dẫn tổ chức dạy thêm, học thêm hè 2021-2022
218 1096/SGDĐT-GDTrH 29/04/2022 V/v triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
219 1086/SGDĐT-GDTrH 30/04/2022 V/v thông báo kết quả thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 năm học 2021-2022 và hướng dẫn hồ sơ phúc khảo bài thi.
220 1085/SGDĐT-GDTrH 30/04/2022 V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
221 1083/KH-SGDĐT 29/04/2022 V/v đính chính thời gian thi nghề đợt 2 năm học 2021-2022
222 1082/KH-SGDĐT 29/04/2022 Kế hoạch tổ chức thi nghề PT đợt 2 năm học 2021-2022
223 848/KH-SGDĐT 08/04/2022 Hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025
224 579/SGDĐT-GDTrH 16/03/2022 V/v chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
225 599/SGDĐT-GDTrH 17/03/2022 V/v triển khai Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trường trong Quân đội năm 2022
226 673/KH-SGDĐT 23/03/2022 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm Đề án ngoại ngữ Quốc gia năm 2022
227 695/SGDĐT-GDTrH 24/03/2022 đôn đốc thực hiện phần mềm Quản lý thư viện điện tử đối với Thư viện các trường TH, THPT
228 692/QĐ-SGDĐT 30/03/2022 Về việc thành lập đoàn tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022
229 746/QĐ-SGDĐT 30/03/2022 công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cho các tác giả, đồng tác giả thuộc ngành GD&ĐT năm học 2021-2022
230 782/SGDĐT-GDTrH 01/04/2022 V/v tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên từ ngày 04/4/2022
231 741/SGDĐT-GDTrH 30/03/2022 V/v hướng dẫn bổ sung tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2021-2022
232 688//SGDĐT-GDTrH 24/03/2022 V/v thực hiện đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 từ năm học 2022-2023
233 530/KH-SGDĐT 10/03/2022 Kế hoạch Tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
234 526/KH-SGDĐT 10/03/2022 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022
235 520/SGDĐT-GDTrH 09/03/2022 V/v tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 2 và hoàn thành chương trình năm học 2021-2022
236 466/SGDĐT-GDTrH 04/03/2022 Triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý thư viện điện tử đối với các trường TH, THPT
237 464/SGDĐT-GDTrH 04/03/2022 V/v tham gia Chương trình hướng nghiệp trực tuyến “Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tương lai” năm học 2021-2022
238 384/SGDĐT-GDTrH 25/02/2022 Triển khai Cuộc thi Online “Học sinh với An toàn thông tin năm 2022”
239 543/QĐ-SGDĐT 11/03/2022 Về việc thành lập Ban quản lý, giám sát, phục vụ các Hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 7, 10 - Chương trình giáo dục phổ thông 2018
240 519/QĐ-SGDĐT 09/03/2022 Công nhận các dự án đạt giải tại Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022
241 370 /QĐ-SGDĐT 24/02/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập các Hội đồng coi thi nghề dành cho học sinh trung học phổ thông khóa thi ngày 11, 12/3/2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
242 260/SGDĐT-GDTrH 14/02/2022 Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp và Báo cáo hoàn thành kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp năm 2021 của CBQL, GV cốt cán cấp tiểu học, THCS, THPT
243 261/KH-SGDĐT 14/02/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác TĐG, công khai, quản lý bằng TN, công tác cải tiến chất lượng đối với các CSGD trên địa bàn tỉnh
244 221/SGDĐT-GDTrH 08/02/2022 Nhận kinh phí báo cáo viên, trợ giảng các lớp bồi dưỡng CBQL, GV cấp THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - mô đun 1 (đợt 2) và mô đun 2, 3
245 234/SGDĐT-GDTrH 10/02/2022 Kế hoạch Công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022
246 123/SGDĐT-GDTrH 17/01/2022 V/v thông báo kết quả thi lập đội tuyển HSG dự thi cấp quốc gia THPT năm học 2021-2022
247 120/SGDĐT-GDTrH 14/01/2022 V/v tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em
248 204/SGDĐT-GDTrH 27/01/2022 Về việc tiếp tục thực hiện tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh
Website liên kết
Văn bản

1389/SGDĐT-QLCLGD

V/v tăng cường tuyên truyền phòng ngừa hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 154 | lượt tải:25

1367/KH-SGDĐT

Kế hoạch tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024, giai đoạn 1 (từ ngày 20/4 đến 28/4/2024)

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 140 | lượt tải:116

1352/KH-SGDĐT

Kế hoạch phát động phong trao "Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt" năm 2024

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 221 | lượt tải:32

1347/SGDĐT-TTr

Công văn cử cán bộ, giáo viên làm công tác thanh tra thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 143 | lượt tải:42

1028/KH-SGDĐT

Triển khai thực hiện “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” năm 2024

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 144 | lượt tải:38
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây