Văn bản theo người ký: Hồ Hải Thạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
249 206/QĐ-SGDĐT 27/01/2022 Bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 29 của Quy chế thi chọn HSG cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2918/QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
250 187/SGDĐT-GDTrH 25/01/2022 Kế hoạch tổ chức thi nghề dành cho học sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022
251 152/SGDĐT-GDTrH 19/01/2022 V/v hướng dẫn công tác chuẩn bị tham dự phần 2 Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022
252 145/QĐ-SGDĐT 18/01/2022 Về việc thành lập Ban giám khảo và giám sát Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2021-2022
253 135/SGDĐT-GDTrH 18/01/2022 V/v thông báo danh sách các dự án đủ điều kiện và chuần bị của các đơn vị tham dự phần 2 Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2021 – 2022
254 204/SGDĐT-GDTrH 27/01/2022 V/v tiếp tục thực hiện tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh
255 120/SGDĐT-GDTrH 14/01/2022 V/v tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em
256 133 /SGDĐT- GDTrH 17/01/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2022-2023.
257 81 /SGDĐT-GDTrH 11/01/2022 V/v tiếp tục tham gia cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2021-2022
258 40/SGDĐT-GDTrH 07/01/2022 V/v Hướng dẫn sơ kết và báo cáo tình hình thực hiện kiểm tra, đánh giá cuối học kì 1 năm học 2021-2022 đối với Giáo dục trung học.
259 33/ SGDĐT-GDTrH 06/01/2022 V/v thông báo thêm việc tham gia nghiên cứu, góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 10
260 31/SGDĐT-GDTrH 06/01/2022 V/v thông báo lịch thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2021-2022
261 4211/SGDĐT-GDTrH 31/12/2021 V/v tham gia nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 10
262 4177/SGDĐT-GDTrH 29/12/2021 V/v tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 và dạy học trực tiếp
263 4171/SGDĐT-GDTrH 29/12/2021 V/v hướng dẫn thực hiện tổ chức dạy, học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh
264 4173/QĐ-SGDĐT 29/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm thi Kỳ thi lập đội tuyển HSG dự thi cấp Quốc gia THPT năm học 2021 - 2022
265 4160/SGDĐT-GDTrH 28/12/2021 Triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2021-2022
266 4133/QĐ-SGDĐT 27/12/2021 Về việc đính chính thời gian thanh tra coi thi Kỳ thi lập đội tuyển HSG dự thi cấp Quốc gia THPT năm học 2021-2022
267 4132/SGDĐT-GDTrH 27/12/2021 V/v xây dựng ngân hàng đề thi đề xuất Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 năm học 2021-2022
268 4125/SGDĐT-GDTrH 27/12/2021 V/v đề nghị cán bộ, giáo viên tham gia Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 năm học 2021-2022
269 4109/SGDĐT-GDTrH 24/12/2021 Triển khai Phương án xử lý tình huống khi xảy ra dịch bệnh trong trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước
270 4062/SGDĐT-GDTrH 21/12/2021 V/v ra đề thi đề xuất Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2021-2022
271 4061/SGDĐT-GDTrH 21/12/2021 V/v thông báo lùi thời gian nộp dữ liệu học sinh đăng ký dự thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2021-2022
272 3943/SGDĐT-GDTrH 14/12/2021 Thông báo tra cứu bằng tốt nghiệp THPT năm 2018-2019-2020 trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
273 4033/SGDĐT-GDTrH 20/12/2021 Tập huấn hệ thống dạy, học trực tuyến phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá
274 4032/SGDĐT-GDTrH 20/12/2021 V/v tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022
275 4029/SGDĐT-GDTrH 20/12/2021 V/v cử giáo viên tham gia bồi dưỡng về phương pháp và cách thức triển khai dạy học theo dự án
276 4005/SGDĐT-GDTrH 17/12/2021 V/v thông báo thay đổi lịch thi Kỳ thi lập đội tuyển HSG dự thi cấp Quốc gia THPT năm học 2021-2022
277 3946/SGDĐT-GDTrH 14/12/2021 V/v góp ý cho dự thảo Đề án phát triển hệ thống GDNCL theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030
278 3966/KH-SGDĐT 15/12/2021 Về việc tiếp nhận, phân bổ gạo hỗ trợ học sinh ở trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh học kỳ I năm học 2021-2022
279 3969/SGDĐT-GDTrH 15/12/2021 Đề nghị bố trí lịch làm việc với Đoàn công tác của Sở GD&ĐT về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia
280 3970/QĐ-SGDĐT 15/12/2021 Quyết định điều chỉnh lịch làm việc của các Đoàn công tác làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia
281 3973/SGDĐT-GDTrH 15/12/2021 V/v tham dự hội thảo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ khởi nghiệp
282 3974/SGDĐT-GDTrH 15/12/2021 V/v chuẩn bị tổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2021-2022
283 3967/SGDĐT-GDTrH 15/12/2021 V/v triệu tập cán bộ, giáo viên tập huấn bản thử nghiệm phần mềm tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023
284 3940/SGDĐT-GDTrH 13/12/2021 Phân công giáo viên dạy lớp 10 năm học 2022-2023
285 3922/SGDĐT-GDTrH 10/12/2021 Thay đổi thời gian kiểm tra thư viện trường học cấp THCS, THPT năm học 2021-2022
286 3926/SGDĐT-GDTrH 12/12/2021 V/v chấn chỉnh tình trạng cập nhật số liệu liên quan đến COVID-19
287 3927/SGDĐT-GDTrH 12/12/2021 Rà soát, thống kê số liệu học sinh thiếu thiết bị tham gia học trực tuyến
288 3960/SGDĐT-GDTrH 15/12/2021 V/v thông báo lịch thi Kỳ thi lập đội tuyển HSG dự thi cấp Quốc gia THPT năm học 2021-2022
289 3833/QĐ-SGDĐT 08/12/2021 Quyết định công nhận cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS, THPT đã tham gia và hoàn thành bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - mô đun 1 (bổ sung) và mô đun 2, 3
290 3834/QĐ-SGDĐT 08/12/2021 Thông báo kết quả tham gia bồi dưỡng CBQL, GV cấp THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 các môn kiêm nhiệm mô đun 1 (bổ sung) và mô đun 2, 3
291 3856/SGDĐT-GDTrH 06/12/2021 V/v tăng cường triển khai tạo mã QR địa điểm và quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid
292 3847/QĐ-SGDĐT 06/12/2021 QĐ cử công chức và giáo viên cốt cán môn Tiếng Anh cấp tiểu học, THCS, THPT tham dự tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - mô đun 4
293 3848/SGDĐT-GDTrH 06/12/2021 Lập danh sách tham gia mạng lưới đánh giá ngoài
294 3825/QĐ-SGDĐT 06/12/2021 Quyết định về việc cử cán bộ, giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng giáo viên cốt cán cấp THCS, THPT thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - mô đun 9, năm 2021
295 3832/QĐ-SGDĐT 06/12/2021 Quyết định về việc cử cán bộ tham dự bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán cấp THCS, THPT thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2021 - mô đun 9
296 3858/KH-SGDĐT 06/12/2021 Kế hoạch kiểm tra thư viện trường THCS, THPT năm học 2021-2022
297 3663/SGDĐT-GDTrH 18/11/2021 V/v triển khai Chương trình Hướng nghiệp-Tuyển sinh năm học 2021-2022
298 3618/SGDĐT-GDTrH 12/11/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện hoạt động Chữ thập đỏ trường học năm 2021
Website liên kết
Văn bản

1389/SGDĐT-QLCLGD

V/v tăng cường tuyên truyền phòng ngừa hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 154 | lượt tải:25

1367/KH-SGDĐT

Kế hoạch tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024, giai đoạn 1 (từ ngày 20/4 đến 28/4/2024)

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 140 | lượt tải:116

1352/KH-SGDĐT

Kế hoạch phát động phong trao "Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt" năm 2024

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 221 | lượt tải:32

1347/SGDĐT-TTr

Công văn cử cán bộ, giáo viên làm công tác thanh tra thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 143 | lượt tải:42

1028/KH-SGDĐT

Triển khai thực hiện “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” năm 2024

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 144 | lượt tải:38
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây