Văn bản theo người ký: Lý Thanh Tâm

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 264/KH-SGDĐT 09/02/2023 Kế hoạch thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
2 189/KH-SGDĐT 02/02/2023 Thực hiện công tác biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 11
3 263/KH-SGDĐT 09/02/2023 Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023
4 430/BC-SGDĐT 23/02/2023 Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022
5 681/TB-SGDĐT 16/03/2023 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT Lý Thanh Tâm tại cuộc họp giao ban chuyên đề xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia Quí I năm 2023
6 700/SGDĐT-VP 15/03/2023 Công văn đề cử tập thể, cá nhân tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2023
7 653/SGDĐT-VP 10/03/2023 Về việc tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023
8 654/SGDĐT-VP 10/03/2023 V/v nhắc nhở báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP tháng 3/2023
9 637/SGDĐT-GDTrH 09/03/2023 thực hiện đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 từ năm học 2023-2024
10 631/TB-HĐGDĐT 09/03/2023 Thông báo kết quả bỏ phiếu Hội đồng Sở GD&ĐT đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023
11 627/BC-SGDĐT 08/03/2023 Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022
12 575/SGDĐT-GDTrH 06/03/2023 V/v thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi GVGD cấp THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023 và một số nội dung liên quan đến Hội thi
13 590/SGDĐT-VP 06/03/2023 V/v đôn đốc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục
14 489/SGDĐT-VP 03/03/2023 Thông báo gửi báo cáo tài chính và lịch duyệt quyết toán nguồn ngân sách, học phí và các khoản thu từ dịch vụ năm 2022
15 566/SGDĐT-TTr 03/03/2023 Nhắc nhở tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
16 521/SGDĐT-VP 01/03/2023 V/v tăng cường, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong ngành Giáo dục và Đào tạo
17 535/SGDĐT-TTr 02/03/2023 CV yêu cầu tiếp tục thực hiện các KL thanh tra năm 2020 và 2021
18 524/SGDĐT-VP 01/03/2023 thông báo chủ trương, rà soát điều kiện tiêu chuẩn để thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý
19 548/SGDĐT-GDTrH 02/03/2023 Triển khai thực hiện yêu cầu của Đoàn giám sát của UBTVQH về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”
20 404/QĐ-SGDĐT 21/02/2023 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Kết luận số 4032/KL-SGDĐT ngày 23/12/2022 của Sở GDĐT về thanh tra các khoản thu, chi; lựa chọn sách giáo khoa và mua, bán sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018; mua, bán đồ đồng phục của học sinh năm học 2022-2023 tại các đơn vị trên địa bàn thị xã Phước Long
21 394/SGDĐT-TTr 20/02/2023 Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành GD&ĐT
22 458/KH-SGDĐT 24/02/2023 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trong ngành Giáo dục tỉnh Bình Phước năm 2023
23 457/SGDĐT-GDTrH 24/02/2023 V/v triển khai Kế hoạch công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh Quân sự vào các học viện, trường trong quân đội năm 2023
24 385/SGDĐT-GDTrH 20/02/2023 Góp ý nội dung văn bản tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
25 382/KH-SGDĐT 20/02/2023 Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031
26 375/SGDĐT-VP 11/03/2023 V/v cập nhật thông tin người học, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu của Đề án 06/CP
27 363/SGDĐT-VP 16/02/2023 phúc đáp đề nghị xin chủ trương sửa chữa cơ sở vật chất (NHC)
28 475/QĐ-SGDĐT 27/02/2023 Về việc thành lập Tổ kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
29 494/QĐ-SGDĐT 28/02/2023 Quyết định thành lập Hội đồng trọng tài Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2022-2023
30 /SGDĐT-VP 04/03/2023 Phê duyệt nâng lương năm 2023
31 380/SGDĐT-VP 20/02/2023 Về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023
32 160/SGDĐT-TTr 30/01/2023 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
33 340/TB-BCĐ 15/02/2023 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về tổ chức Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2022-2023
34 148/KH-SGDĐT 02/02/2023 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của ngành GD&ĐT
35 4051/QĐ-SGDĐT 26/12/2022 Về việc công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 trung học phổ thông năm học 2022-2023
36 4023/SGDĐT-VP 23/12/2022 V/v triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
37 04/KH-SGDĐT 03/01/2023 Kế hoạch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở GDĐT và tiếp công dân thường xuyên, xử lý đơn thư của Thanh tra Sở GDĐT năm 2023
38 26/QĐ-SGDĐT 05/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm sáng kiến ngành GD&ĐT tỉnh Bình Phước năm học 2022-2023
39 3614/TB-SGDĐT 23/11/2022 TB tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển
40 3775/SGDĐT-VP 06/12/2022 Triển khai xét tặng NGHN, NGUT lần thứ 16, năm 2023
41 3611/QĐ-SGDĐT 23/11/2022 Giảm trừ dự toán nguồn cải cách tiền lương năm 2021, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT
42 3706/KH-SGDĐT 01/12/2022 Kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định 108 năm 2023
43 3662/SGDĐT-TTr 28/11/2022 V/v thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.
44 3787/SGDĐT-VP 07/12/2022 V/v cử người tham gia chấm sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh năm học 2022-2023
45 3734/KH-SGDĐT 02/12/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ngành GD&ĐT tỉnh Bình Phước
46 3311/SGDĐT-TTr 31/10/2022 Công văn hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của PL liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài"
47 2446/SGDĐT-VP 23/08/2022 Ủy quyền chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh năm học 2019-2020, năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo
48 3434/QĐ-SGDĐT 08/11/2022 Quyết định thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự Hội thao Giáo dục QP&AN học sinh THPT toàn quốc lần thứ III năm 2022
49 3460/SGDĐT-TTr 09/11/2022 Công văn thông báo kết quả Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
50 3449/SGDĐT-VP 08/11/2022 V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
Website liên kết
Văn bản

1433/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 14/05/2023

lượt xem: 53 | lượt tải:36

926/SGDĐT-GDTrH

V/v hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”

Thời gian đăng: 17/04/2023

lượt xem: 58 | lượt tải:16

924/SGDĐT-GDTrH

V/v phổ biến bộ Tài liệu truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá mới

Thời gian đăng: 14/04/2023

lượt xem: 55 | lượt tải:25

909/SGDĐT-GDTrH

V/v thông báo kết quả các nội dung thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 17/04/2023

lượt xem: 52 | lượt tải:51

934/TB-SGDĐT

Thông báo kết quả thi nghề dành cho học sinh trung học phổ thông năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 17/04/2023

lượt xem: 49 | lượt tải:37
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây